วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2554

กิจกรรมของเรา
การนำสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2554 ทิศทางแห่งงานวิจัย ทิศทางแห่งอนาคต เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชัน เซนทรัลเวิลดิ์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ
นายสุวิทย์ ยอดสละ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางคำวิทยา ร่วมเสวนา "แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กด้วยการปฏิรูปการจัดการศึกษาแนวใหม่" โดยมี นายชัชวาลย์ ทองดีเลิศ,ศ.ระพี สาคริก,รศ.ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม,คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา นายสุรพล ธรรมร่มดี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554 ณ กระทรวงศึกษาธิการ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น