วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การอบรมปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรอาเซียนศึกษา วันที่ 12-13 มิถุนายน 2555 ณ รร.บ้านหนองพีพ่วน
นายปิยวุฒิ ดวงภมร รองผอ.สพป.ชย.2 ประธานเปิดงาน
คณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ วิทยากรให้การอบรมการจัดทำหลักสูตรอาเซียนศึกษา
คณะครูกลุ่มพื้นที่การศึกษาแก้งคร้อ 6 ร่วมจัดทำหลักสูตรอาเซียนศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น