วันอังคารที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2556

อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินภายนอกรอบสาม ๘ มีนาคม ๒๕๕๖

อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินภายนอกรอบสาม ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ๘ มีนาคม ๒๕๕๖

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น