วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2555

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน O-NET



นายปิยวุฒิ ดวงภมร รองผู้้อำนวยการสำนักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษา เปิดค่ายพัฒนาผู้เรียน
เพื่อเติมเต็มวิชาการ O-NET ปีการศึกษา 2554 ณ โรงเรียนบ้านยางคำวิทยา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น